Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne - ikonaZe względu na wagę spraw rodzinnych oraz wpływ ich powodzenia na życie naszych Klientów i ich rodzin, dokładamy wszelkiej staranności, aby pozytywne rozstrzygnięcie spraw rodzinnych nastąpiło na etapie przedsądowym lub w początkowym stadium postępowania. W przypadku gdyby rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym nie odniosło skutku, wówczas dzięki naszym wszechstronnym usługom nie muszą Państwo koncentrować się na dodatkowych formalnościach. Kompleksowo prowadzimy sprawy o:

 • orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i z orzeczeniem winy;
 • orzeczenie separacji;
 • alimenty dla byłego małżonka i dla dzieci (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie);
 • alimenty od dziadków na rzecz wnuków;
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodzinnych;
 • przekazanie wynagrodzenia na rzecz jednego małżonka;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, nierówne udziały;
 • umowy majątkowe , intercyza;
 • mieszkaniowe, sposób korzystania, eksmisje;
 • rozliczenia związków nieformalnych, konkubinat;
 • podział majątku wspólnego;
 • rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków;
 • rozliczenie majątku konkubentów;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • zezwolenia na dokonanie czynności w majątku wspólnym małżonków;
 • pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym;
 • władzę rodzicielską, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • kontakty rodziców z dziećmi;
 • ustalenie ojcostwa i macierzyństwa;
 • zaprzeczenie macierzyństwa i zaprzeczenia ojcostwa;
 • adopcję (przysposobienie) stwierdzenie nabycia spadku z ustaw.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się