Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji - ikonaPomagamy w dochodzeniu praw przedsiębiorców, wobec których dopuszczono się praktyk nieuczciwej konkurencji, w szczególności świadczymy usługi w zakresie:

  • opiniowania i sporządzania umów z sieciami handlowymi;
  • analizy przejawów nieuczciwej konkurencji;
  • przygotowywania i negocjowania umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (np. umowy sprzedaży udziałów, umowy menedżerskie);
  • występowania w sporach związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji.

Kancelaria zapewnia doradztwo oraz występowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji m.in. w sprawach: wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, towarów lub usług, naruszania renomy (w tym wykorzystywania cudzej renomy), naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, niedozwolonego naśladownictwa produktów lub opakowań produktów (pasożytnicze naśladownictwo), utrudniania dostępu do rynku.

Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się