Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej - ikonaKancelaria świadczy pomoc prawną w obszarze prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa własności przemysłowej. Zapewniamy:

  • obsługę procesów związanych z ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych;
  • opracowanie umów i innych dokumentów związanych z przenoszeniem praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych;
  • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych, znaków towarowych, know-how;
  • doradztwo w zakresie prawa prasowego, telekomunikacyjnego oraz aspektów prawnych nowych technologii komunikacji.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się