Prawo przewozowe / transport i spedycja

Prawo przewozowe- ikonaKancelaria świadczy pomoc prawną zarówno poprzez obsługę przedsiębiorstw przewozowych, spedycyjnych, jak również podmiotów korzystających z usług takich przedsiębiorstw. Zapewniamy fachową obsługę podmiotów gospodarczych działających w tym segmencie na rynku, oferujemy pomoc prawną. W szczególności:

  • reprezentujemy Klientów w sporach związanych z wykonaniem umowy przewozu transportem drogowym, kolejowym, wodnym, powietrznym;
  • ustalamy zakres odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu;
  • sporządzamy projekty i opiniujemy umowy przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;
  • prowadzimy postępowania administracyjne, w tym w przedmiocie licencji transportowej;
  • doradzamy w zakresie prawa podatkowego i reprezentujemy Klientów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się