Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy - ikonaNasze wsparcie obejmuje kompleksową obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo wspieramy w bieżącej obsłudze działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi i prowadzeniem spraw dotyczących pracowników Klienta. Praktyka Kancelarii obejmuje również wszystkie aspekty w relacjach pracodawca-pracownik. W szczególności:

  • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych na linii pracodawca – pracownik oraz pracownik- pracodawca;
  • dochodzimy odszkodowań za wypowiedzenie umowy o pracę, za rozwiązanie umowy o pracę, za niewydanie świadectwa pracy, z umowy o zakazie konkurencji, za dyskryminację;
  • dochodzimy zapłaty: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia urlopowego, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w godzinach nocnych, za pracę w święta, dni wolne, niedziele, za koszty podróży służbowej, za koszty leczenia w podróży służbowej za granicą, za dodatki do wynagrodzenia, za premię regulaminową, za odprawę emerytalną, za odprawę rentową, za odprawę pośmiertną, za ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, za ekwiwalent za odzież roboczą;
  • zapewniamy udział w negocjacjach oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą;
  • przygotowujemy i opiniujemy projekty dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji);
  • wdrażamy procedury przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę;
  • prowadzimy restrukturyzację zatrudnienia, w szczególności wdrażanie procedury zwolnień grupowych;
  • reprezentujemy Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS;
  • reprezentujemy pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się