Prawo nieruchomości i Prawo budowlane

Prawo nieruchomości i Prawo budowlane - ikonaRozwiązujemy problemy prawne, z którymi spotykają się inwestorzy, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i Klienci indywidualni. Zapewniamy inwestorom kompleksową obsługę prowadzonej działalności oraz wsparcie poszczególnych projektów i inwestycji.

 • prowadzimy postępowania administracyjne w zakresie planistyki, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, ochrony środowiska;
 • prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, służebności, użytkowanie, eksmisja, bezumowne korzystanie z lokalu, podziały nieruchomości, scalenia, zniesienie współwłasności, prawo pierwokupu, prawo odkupu;
 • badamy stan prawny nieruchomości, tj. audyty prawne gruntów, budynków oraz lokali w celu identyfikacji ryzyk jakie mogą pojawić się wokół danej nieruchomości, wykonujemy analizę możliwości jej zagospodarowania pod kątem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego;
 • oferujemy pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń i zgód, opracowaniu umów nabycia i zbycia nieruchomości oraz umów o prace projektowe, roboty budowlane (w tym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC), zastępstwo inwestycyjne;
 • zapewniamy reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym;
 • analizujemy i negocjujemy finansowanie inwestycji z instytucjami finansowymi pod kątem umów kredytowych, zabezpieczenia, dotacji;
 • obsługujemy spory pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami oraz pomiędzy deweloperami a wykonawcami, wspólnotami mieszkaniowymi i nabywcami lokali;
 • tworzymy umowy o prace projektowe, inżynierskie i wykonawcze, nadzór inwestycyjny, umowy rezerwacyjne, deweloperskie i umowy ostateczne;
 • obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie również w zakresie zarządzania nieruchomościami;
 • prowadzimy sprawy o roszczenia restytucyjne (dekret warszawski, wywłaszczenia);
 • reprezentujemy klientów przed UOKIK i miejskim/powiatowym rzecznikiem praw konsumentów (niedozwolone praktyki, niedozwolone klauzule).
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się