Odszkodowania

Odszkodowania - ikonaW imieniu naszych Klientów dochodzimy należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody, jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, po windykację uzyskanych kwot. Potrafimy skutecznie wpłynąć na firmy ubezpieczeniowe, aby już przed procesem sądowym wypłaciły osobom poszkodowanym należyte odszkodowanie..

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • weryfikacji dokumentacji powypadkowej/szkodowej oraz określenie przysługujących roszczeń i ich możliwej wysokości;
 • zgłaszania szkód, prowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem, w zakresie uzyskania satysfakcjonującej dla Klienta kwoty dochodzonych roszczeń;
 • odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe) i odszkodowania z umów ubezpieczeń;
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich;
 • odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej;
 • renty dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej;
 • reprezentacji w ramach postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Lekarskiej.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się