Dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom proponujemy usługi kompleksowego doradztwa prawnego. Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności:

  • stałą i doraźną obsługę prawną
  • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych arbitrażowych
  • sporządzanie opinii prawnych, analiz i udzielanie porad prawnych
  • doradztwo lub udział w negocjacjach handlowych i rokowaniach
  • opiniowanie i sporządzanie projektów umów, opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy, projektów aktów wewnątrzzakładowych, wymaganych przepisami prawa pracy
  • obsługa projektów z zakresu prawa spółek, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży udziałów, transakcji podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów, przekształcenia spółek, łączenia oraz podziału spółek
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
  • badanie stanu prawnego spółek lub przedsiębiorstw (raporty due diligence)
  • czynności prawne związane z przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, kontroli przebiegu postępowania upadłościowego z pozycji wierzyciela, postępowania związane z umorzeniem upadłości lub uchyleniem układu.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się
Call Now Button