Dla Klientów indywidualnych

Klienci indywidualni znajdą w naszej Kancelarii pomoc zarówno w rozwiązywaniu problemów, w których niezbędna jest wiedza prawna, jak i w planowaniu działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z decyzjami mającymi skutki prawne. Na rzecz Klientów indywidualnych świadczymy usługi m.in. w następujących formach:

 • reprezentacja przed wszelkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym przede wszystkim w następujących dziedzinach prawa:
  • prawo cywilne (np. odszkodowania, sprawy ubezpieczeniowe, sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy konsumenckie, o ochronę dóbr osobistych, sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów),
  • prawo rodzinne (np. sprawy o rozwód, separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, podział majątku),
  • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek),
  • prawo karne (np. reprezentacja pokrzywdzonego, sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń i apelacji)
 • indywidualne porady prawne w formie konsultacji
 • opinie i analizy prawne
 • sporządzanie pism procesowych (np. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia)
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, o podział spadku)
 • przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie umów.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się
Call Now Button