Prawo gospodarcze i Prawo spółek

Prawo gospodarcze i Prawo spółek - ikonaÅšwiadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Pomoc w tym zakresie dotyczy postępowań koncesyjnych, obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną. Przygotowujemy całość dokumentacji kontraktowej, zapewniamy aktywne uczestniczenie w negocjacji umów, opiniujemy umowy przygotowane przez kontrahentów. Zabezpieczamy interesy naszym Klientów w maksymalnie możliwym stopniu. Doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań. W zakresie prawa spółek handlowych m.in. oferujemy następujące usługi:

  • zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń;
  • obsługę organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu, rad nadzorczych);
  • opracowywanie analiz spółek typu due diligence;
  • przeprowadzamy połączenia spółek, podziały i przekształcenia;
  • przeprowadzamy transakcję zbycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), zbycia aktywów (asset deals);
  • analizę planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa antymonopolowego;
  • przygotowywanie projektów umów i regulaminów.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się
Call Now Button