Prawo cywilne

Prawo cywilne - ikonaPrawnicy Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Prawo cywilne ma zastosowanie w prawie każdej sferze życia, dlatego nie sposób wymienić wszystkich spraw, którymi zajmujemy się na co dzień. Świadcząc usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego oferujemy pomoc prawną m. in. w zakresie:

  • prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego;
  • prowadzenia wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, itp.);
  • negocjowania umów, przygotowania dokumentów dotyczących zobowiązań (przejęcie długu, przystąpienie do zobowiązania, uznanie długu, sprzedaż wierzytelności, odstąpienie od umowy i inne);
  • umów budowlanych (umowy o roboty budowlane, gwarancje bankowe, rękojmia w procesie budowlanym, wady budynku);
  • dochodzenia roszczeń z umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, o dzieło, darowizny, cesji wierzytelności, o roboty budowlane, przewozu, outsourcingowe, franchising, umowy z branży IT;
  • dochodzenia roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia;
  • dochodzenia zapłaty, dochodzenia kar umownych, wykonania umowy, odszkodowań z tytułu np. wypadków, eksmisji i wielu innych;
  • prowadzenia postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych;
  • reprezentowania Klientów w sporach sądowych (zarówno wierzycieli jak i dłużników), postępowaniu przedsądowym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego (np. wnioski egzekucyjne, kontrola nad postępowaniami komorniczymi.
Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się
Call Now Button